การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

21 ธันวาคม 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง เพื่อให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด้วย

ไฟล์แนบ