“ครูตั้น” เตรียมชงครม.ลดเวลาชั่วโมงเรียน

รมว.ศึกษาธิการเตรียมชง ครม.ลดเวลาชั่วโมงเรียน ชี้ที่ผ่านมาเด็กเรียนหนักเกินไปต้องทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ตอบโจทย์การเรียนการสอน

Read More