พิธีเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459

15 ธันวาคม 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านหนองจิก ม. 7 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ไฟล์แนบ