โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

14 ธันวาคม 2563 นายแสงชัย  ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ผุู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำพุ ร่วมทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดน้ำพุ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ไฟล์แนบ