ร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวปัทมพร คำมี นักวิชาการศึกษา ไปร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี