โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

14 -15 กันยายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผุู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้มีผุู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด จำนวนกว่า 140 คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป.กำแพงเพชร เขต 1  และโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม