สพป.นครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2