การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O – NET ปีการศึกษา 2563

31 กรกฎาคม 2563 นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O – NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O – NET ของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่