การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน โรงเรียนบ้านหนองอาสา และโรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ