อายุวัฒนมงคล 79 ปี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ