การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และนายศิรสิทธิ์ วงษา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งได้มอบแนวคิดในการบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ โรงเรียนวัดสะนำ โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนวัดทัพคล้าย และโรงเรียนบ้านพุต่อ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ภาพกิจกรรม