กิจกรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวินัย พรมแจ่ม, นายศิรสิทธิ์ วงษา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ผ่านระบบแอพพลิเคชัน ZOOM
และเวลา 13.30 น. ประชุมหารือสรุปประเด็นหัวข้อที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมในการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปี 2567 ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2