การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27

วันท่ี่ 18 พฤศจิกายน 2566 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ. สพป. อุทัยธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพ