การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ