การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม