การแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวินัย พรมแจ่ม และนายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม