การประชุมการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติฯ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม