การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมโครงการของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ โดยใช้ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องเผยแพร่ออกอากาศ

ภาพเพิ่มเติม