เรื่องดิจิทัลไอดี (Digital Identity) จะไม่ใช่เรื่องใหม่หรือไกลตัวอีกต่อไป!?! เมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

เรื่องดิจิทัลไอดี (Digital Identity) จะไม่ใช่เรื่องใหม่หรือไกลตัวอีกต่อไป!?!
เมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2565 หรือที่เรียกว่า “กฎหมายดิจิทัลไอดี” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 มิ.ย.66 นี้
วันนี้จะพามาทำความรู้จักเรื่องนี้กัน ซึ่ง “ดิจิทัลไอดี” ก็คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเรา ที่ถูกรวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพื่อใช้บ่งบอกหรือจำแนกบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตัวอย่างคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา เช่น เลขประจำตัว ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ภาพใบหน้า อีเมล หรือข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่บุคคลใช้งาน เป็นต้น ส่วนตัวอย่างคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชื่อกรรมการของนิติบุคคล เป็นต้น
[อ่านต่อ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *