พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะบริหารของสำนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเดิ่มเติม