การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม