การดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

7 ธันวาคม 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ มอบหมายให้นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อกำหนดการจัดการแข่งขัน กิจกรรมรายการการจัดการแข่งขัน งบประมาณในการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม