รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน