โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่า “ผู้นำแม่นยำ ผู้ตามมั่นใจ กิจการลูกเสือไทยรุ่งเรือง” โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน นายวันชัย เกิดมีโถชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมลูกเสือดังกล่าวมีไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2563

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/15GDhQYCtwkRBvYd5CHRkKzAgTu2_B7cF?usp=sharing