โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565

6 พฤษภาคม 2565  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูที่ถูกต้อง เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ในรุ่่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  100 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม