รายการ สพป.ออนไลน์ พบเพื่อนครู

3 ธันวาคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ให้เกียรติเปิดรายการ สพป. ออนไลน์ พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2564
และได้ร่วมพูดคุยในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมสำคัญต่าง ฯ
ของ สพป. อุทัยธานี เขต 2 การมอบโล่รางวัล ให้กับโรงเรียนที่มี
ผลงานดีเด่น ตลอดจนการนำเสนอ VTR ผลงานโรงเรียนในสังกัด
ให้ผู้บริหารและครูได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยระบบ ZOOM โดยใช้
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ZOOM)
สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับชมย้อนหลัง