รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ

เอกสารรายงาน