อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว

31 สิงหาคม 2564 นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์ รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนแห่งคุณธรรม มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จำนวน 123 โรงเรียน  ใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์เป็นห้องออกอากาศ

ไฟล์แนบ