ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณาเลื่อน-ขอวิทยฐานะครู

เลขาธิการกพฐ. เดินหน้าขับเคลื่อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับเข้ม ชี้ ครูผู้สอนต้องฟุดฟิดฟอไฟภาษากับนักเรียนพร้อมบูรณาการภาษาอังกฤษกับทุกวิชา เผย เตรียมกำหนดสมรรถนะความรู้ครูด้านภาษาในการขอ-เลื่อนวิทยฐานะด้วย

Read More