มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ และคณะกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินกองทุนสวัสดิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ให้กับเด็กชายวัยเวย์ วิมลวรรณ นักเรียนชั้นป.2 ด้วยบิดา มารดาเสียชีวิต ต้องอาศัยอยู่กับญาติห่างๆ และประสบปัญหาในการดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 3000 บาท