ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝาง แจ้งว่า โรงเรียนบ้านหนองฝาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม3