ให้คำปรึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และทีมงานการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลยามิตร

#ขอขอบคุณทีมงานให้คำปรึกษา