กิจกรรมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมร่มฉัตร อำเภอบ้านไร่