พิธีเพาะพันธุ์พืชพระราชทานโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

13 ต.ค.2563 วันสำคัญที่คนไทยไม่ลืม เป็นวันเริ่มต้นพิธีเพาะพันธุ์พืชพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โดยโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ได้รับเกียรติจาก นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธานในการเพาะพันธุ์พืชพระราชทานในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เราเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกด้วยความตั้งใจ เพื่อสนองพระราชดำริเท่าที่เราจะทำให้ดีที่สุด โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย จุดเริ่มต้นสร้างคนดี