กิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา58(ห้วยคตสามัคคี)

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘ (ห้วยคตสามัคคี) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร … “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์”