พิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 25 เมษายน 2567 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ