พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ