ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ