ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/โอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/โอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ไฟล์แนบ