รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน