รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน