โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ วิทยากร เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) จำนวน 40 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโดยนางภคพร คำภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป อุทัยธานี เขต 2