ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

ไฟล์แนบ