เปิดค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 3

วันที่ 16 พศจิกายน 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง จังหวัดชัยนาท

ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน และลูกเสือทุกคน