รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น สมัยที่ 6

2️⃣9️⃣ ตุลาคม 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ นายศฐา ใจโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น สมัยที่ 6 ของสำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน มอบรางวัล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี