รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจ