วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประเมิน ita โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประเมินคุณและความโปร่งใสหรือ ita โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วันที่ 1 และ วันที่ 5 สิงหาคม 2563