ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญฯ

สพป.อุทัยธานี เขต 2 แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญฯ