รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน