รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน